Innholdet på nettstedet er også fordelt på de Viktigste sidene, Bloggen og Regler. Følgende er de viktigste under siden: Informasjon om fra den frie encyklopedi format, media beholder som brukes til å levere video over.

Dette web-server tjener andre nettsteder der det dominerende språket er norsk.

Web server serverer web-side

Markup-innhold som er dagens standard. I metadataene for nettstedet gir ikke veiledning om påvisning av innholdet i søkemotorer.

Derfor, vil innholdet bli registrert i søkemotorene

Nettstedet inneholder ikke tvilsomt informasjon, og kan brukes av mindreårige, samt i produksjonsmiljøet

About